راهنمای ثبت‌نام در دهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها 

شرکت‌کنندگان محترم برای ارائه مقاله یا سخنرانی در دهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها و یا حضور در ارائه‌ها و سخنرانی‌ها باید ثبت‌نام نمایند. ثبت‌نام در سمینار به معنای پرداخت هزینه شرکت در سمینار می‌باشد.

برای ثبت‌نام در سمینار باید به عضویت سامانه سمینار درآمده باشید؛ آنگاه پس از ورود به سامانه در صفحه شخصی خود نوع عضویت‌تان را، در صورت نیاز، ویرایش کنید (ویرایش با آیکون تغییرات، مقابل نام‌خانوادگی شما، انجام می‌شود). سپس از طریق منوی ثبت‌نام به صفحه فرم شرکت در سمینار بروید و نوع عضویت خود را با زدن روی ذخیره ثبت کنید (اگر نوع عضویت در این صفحه درست نیست به صفحه شخصی بروید و آن را ویرایش کنید)؛ دراینصورت به صفحه دیگری وارد می‌شوید. درصفحه جدید با زدن روی صدور صورتحساب و پرداخت هزینه، هزینه ثبت‌شده را در صفحه دیگری می‌بینید و آنگاه با زدن روی ادامه صدور صورتحساب به صفحه پرداخت هزینه وارد می‌شوید. در این صفحه، با توضیحاتی که در آنجا آمده است هزینه را پرداخت کنید و، رسید پرداخت را بارگذاری کنید. سپس با زدن روی ادامه پرداخت صورتحساب به صفحه بعد می‌روید که در آنجا صورتحساب شما صادر شده است.

در هر کدام از مراحل بالا با زدن روی آیکون X می‌توانید صورتحساب یا هزینه ثبت‌شده را حذف کنید و دوباره آن را انجام دهید و برای موارد خاص با دبیرخانه سمینار تماس بگیرید.