چاپ مقالات برگزیده
23 دی 1401

خرسندیم به استحضار برسانیم که طی هماهنگی‌هایی که تاکنون به عمل آمده،  مقالات منتخب ارائه شده در سمینار، در صورت علاقه‌مندی نویسندگان و پس از طی مراحل داوری در نشریه Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science   منتشر خواهد شد.