# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1006-SHAA (1,1) Weak type estimate of square operators by using Whitney decomposition منیره میکاییلی نیا، آرش قربانعلی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1005-SHAA Admissible wavelets on the generalized Weyl Heisenberg group فاطمه اسمعیل زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1051-SHAA Advancement in Study of $p-$harmonic Maps سید مهدی کاظمی تربقان، کیوان صالحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1009-SHAA A feature of controlled g-frames via unitary systems on Hilbert spaces کامران موسی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1032-SHAA A fixed point theorem in C∗-algebra-valued extended rectangular Hb-metric spaces mahnaz khanehgir مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1048-SHAA Amenable and inner amenable actions]{Amenable and inner amenable actions and approximation properties for crossed products by locally compact groups ریحانه پورشهامی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1053-SHAA Analytic solutions of nonlinear PDE's with complex coefficients using shearlets مژگان امین خواه، ریحانه رئیسی طوسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1028-SHAA An approach to the excess of fusion frames in Hilbert spaces. احسان عاملی، علی اکبر عارفی جمال مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1023-SHAA A New Distinct Solution to the Open Problem of Rhoades on w-Distance محبوبه ذاکری، عباس سهله، حسین لکزیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1056-SHAA Approximate Generalized Derivations on Triangular Banach Algebras Associated to Modules ابراهیم نصرآبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1001-SHAA Biflatness and biprojectivity properties of Banach algebras related to a closed ideal امیر سهامی، محسن رحیم بیگی، منا عاج مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1049-SHAA Central and convolution {H}erz--{S}chur multipliers ریحانه پورشهامی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1055-SHAA Character amenability and Connes- amenability of Banach algebras on Homogeneous spaces وحیده یوسفی آذر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1036-SHAA Characterization of quantum injective frames عاطفه رازقندی، الهه آغشته مقدم، علی اکبر عارفی جمال مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1000-SHAA Characterizations of $n$-multipliers through zero products Abbas Zivari-Kazempour مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1046-SHAA Colimits of Quasi Ordered Vector Spaces غلامحسین اسلام زاده، فاطمه طالقانی، مرضیه عسگری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1011-SHAA (R1) Composition operators on Orlicz spaces and their Expansivity یوسف استارمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1022-SHAA Connes-amenability of A ⊠Θ X حسین لکزیان مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1044-SHAA Controlled K-Riesz bases in Hilb ert spaces حسام حسین نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1018-SHAA Coupled Fixed Point Theorems in Partially Ordered Metric Spaces پرستو هیئتیان نایینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1029-SHAA Cyclic amenability of trivial bi-amalgamated Banach algebra مریم احسنی فیض آبادی، محمد رمضان پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1043-SHAA Derivations through two-sided orthogonality conditions on group algebras هوگر قهرمانی، سامان ستاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1050-SHAA Existence results for a class of Nonlinear semipositone problem صالح شاکری مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1019-SHAA Fixed point theorems in partially ordered partial metric space پرستو هیئتیان نایینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1004-SHAA Fusion Frams Arising via Iterated Action of Operators الناز اسگویی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1057-SHAA Generalized Dynamics preserving maps and application میثم مصدق مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1014-SHAA Homotpy Perturbation Method]{Homotpy Perturbation Method for Solving Partial Differential Equations راضیه میرزاوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1042-SHAA Improvement of bound in some inequalities for Frames فهیمه سلطان زاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1041-SHAA INFINITELY MANY SOLUTIONS FOR THE NONLINEAR NEUMANN BOUNDARY VALUE PROBLEM ASSOCIATED WITH p-LAPLACIAN TYPE سکینه امیرخانلو مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1030-SHAA Linear orthogonality preservers between abelian C*-algebras and JB*-triples David Cabezas، Antonio M Peralta مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1012-SHAA Li-Yorke chaos for composition operators on Orlicz spaces یوسف استارمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1059-SHAA Nadler's theorem on the modular spaces نیره غلامیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1021-SHAA On Associated Prime and Supported Prime Submodules of Multiplication Modules ربابه مهتابی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 1026-SHAA On equation $ alpha f^*f=beta f‎+ ‎gamma f^* $ on Hilbert $ C^* $-modules Sayed Kahlil Ekrami مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1035-SHAA On perturbation of continuous frames in Hilbert C*-modules هادی قاسمی، طیبه لعل شاطری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
36 1017-SHAA On some generalized notions of amenability for certain Banach algebras امیر سهامی، محسن رحیم بیگی، فاطمه خسروی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1002-SHAA On ϕ ⨂ψ -Strongly Connes Amenability for Certain Dual Banach Algebras ابراهیم تمیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1016-SHAA Reducing the distance of frames in Hilbert spaces کامران موسی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1031-SHAA Roberts Orthogonality On Hilbert Spaces with Numerical Radius Approach Elias Faryad مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
40 1033-SHAA Solvability of infinite systems of nonlinear differential equations mahnaz khanehgir مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1045-SHAA Some properties of near continuous g-frames in Hilbert C*-modules یاسر خطیب، محمدکاظم انوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 1052-SHAA Some Results on Exponential Harmonic Maps with Potential سید مهدی کاظمی تربقان، کیوان صالحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 1020-SHAA Some Uncertainty Relation type inequalities for Composite Quantum‎ ‎Systems علی دادخواه، آقای دکتر محسن کیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
44 1040-SHAA Tensor Product of Flow on C*-algebras حامد مینائی آذری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 1058-SHAA The influence of morphisms on Hilbert modules and their dynamical systems میثم مصدق مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 1007-SHAA Weak phase and norm retrieval in real Hilbert space فاتح اکرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1015-SHAA الگوریتم جدید همگرایی قوی برای مسئله نابرابری تغییراتی و عملگر حل‌پذیر در فضاهای باناخ مصطفی قدم پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
48 1008-SHAA الگوریتم‌های پیمانه‌ای برای محاسبه پایه‌های گروبنر مریم طاعتی، علی اکبرنیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
49 1039-SHAA انواع معادلات و سیستم های تاخیری فاطمه قومنجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
50 1013-SHAA بررسی فضاهای سوبولف و ویژگی های آن راضیه میرزاوند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
51 1010-SHAA توپولوژی محدب موضعی روی دوگان جبر گروهی علی غفاری، سیده سمانه جوادی سیاهکله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
52 1047-SHAA کاربرد تابع میتاگ لفلر در اثبات وجود و منحصر به فردی جواب معادله غیر خطی لانگوین کسری شامل دو مرتبه کسری ملیحه جهانتیغ، مریم عرب عامری، حمید باغانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است