انواع معادلات و سیستم های تاخیری
کد مقاله : 1039-SHAA
نویسندگان:
فاطمه قومنجانی *
applied math department
چکیده مقاله:
در این مقاله، به بیان انواع معادلات و سیستم های تاخیری می پردازیم، همچنین روش های متعددی را برای حل تقریبی آنها بیان می کنیم. سپس روشی کارآمد برای حل تقریبی سیستم های تاخیری خطی و غیرخطی را معرفی می نماییم که از دقت بالایی نسبت به سایر روش ها برخوردار است.
کلیدواژه ها:
‎‎‎‎‎‎معادلات دیفرانسیل، تاخیری، پانتوگراف
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
دهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها